دستگاه های تست مقاومت با مقادیر پایین یا به اصطلاح میکرو اهم متر و میلی اهم مترها برای اندازه گیری مقاومت بسیار کم ( از نوع اهمی و القایی ) طراحی شده اند. این دستگاه ها در سایت های بیشماری مانند نیروگاه های برق، خطوط راه آهن و شرکت های تعمیر و نگهداری و... برای اندازه گیری مقاومت ( از نوع اهمی و القایی ) اتصالات جوشی و یا لحیمکاری شده، سیستم های هم پتانسیل شده، هادی های سیستم زمین، اتصالات الکتریکی، اتصالات پیچ و مهره ای، سیم پیچ موتورها و حتی در ترانسفورماتور قدرت با هسته آلیاژی کاربرد دارد. از این دستگاه ها همچنین در خطوط تولید (در مرحله کنترل تولید نهایی) میتوان استفاده کرد. بهترین راه برای اجرای شبکه زمین گسترده و مناسب به منظور حفاظت سازه ها (از نقطه نظر EMC)، با توجه به حضور انسانها و تجهیزات حساس، ارت فونداسیون می باشد. بدین منظور لازم است از ابتدای شروع مراحل عملیات ساختمانی و قبل از اجرای فونداسیون سازه ها تمهیدات لازم در این مورد اندیشیده شود. شبکه آرماتورهای وسیع و بهم پیوسته فونداسیون ساختمان، این امکان را پدیده آورده که با استفاده از آرماتورهای اضافی کمکی و اتصال آنها به آرماتورهای موجود، حتی الامکان شبکه هم بند مناسب جهت حذف میدانهای القایی و جریانهای شوک و انتقال آن با کمترین امپدانس به جرم کلی زمین، در کف ساختمان ایجاد شود. بدین منظور باید با چیدمان صحیح مفتول ها و هادیهای کمکی در بالای شبکه زیرین آرماتورهای پی و اتصال به بخشی از آرماتورها توسط کلمپ و یا جوشکاری، بیشترین حجم پیوستگی را بین آرماتورها بوجود آورد. ابعاد مش کمکی و فواصل همبندی آن با قطعات فلزی سازه، نوع و مقاطع هادی ها می بایست براساس حداقل های استاندارد، مورد توجه قرار گیرد. در محلهای مناسب ترمینالهای ارت جهت توزیع ارت در فضاهای داخلی و خارجی و اجرای هم پتانسیل سازی پیش بینی می شوند. به زبان ساده تر همبندی به معنی اتصال بخش های مختلف سیستم اتصال به زمین (ارت) به همدیگر جهت هم پتانسیل کردن بخش های مختلف تأسیسات الکتریکی در ساختمان می باشد. مهندس ناظر برق در پروژه می بایست هم بندی را کنترل و گزارش نماید. سیستم همبندی در پی و ستون اتصال سیم مسی به میله گردها توسط بست های مسی میله ارت کوبیده می شود سیستم همبندی به آن متصل می شود و در آخر به چاه ارت متصل می شود. بر اساس مبحث ۱۳ مقررات ملی، در هر ساختمان کلیه قسمتهای زیر باید از نظر الکتریکی به یکدیگر متصل (همبندی) گردند. قسمت های اصلی فلزی ساختمان، مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن (در صورت امکان) هادی حفاظتی کلیه وسایل و دستگاه های نصب ثابت و هادی های حفاظتی پریزها در سرویس های بهداشتی می بایست برای هم ولتاژ کردن هم بندی اضافی انجام شود.

برای درک بهتر مطالب فوق و همچنین ارائه موارد تکمیلی، شما را به تماشای کلیپ زیر که وبیناری است در خصوص نحوه تست مقاومت با مقادیر بسیار پایین دعوت میکنیم. 


  ادامه