وبینار یک نشست یا جلسه آنلاین است که از طریق اینترنت به صورت حضور هم زمان ارائه دهنده و شرکت کنندگان برگزار می شود. اگر بخواهیم به بیان ساده تر بگوییم، وبینار یک رویداد آنلاین است که ارائه دهنده را به شرکت کنندگان در سراسر جهان به صورت هم زمان متصل می کند. وبینار آموزشی یکی از انواع مرسوم وبینارها می باشد اگر بخواهیم از ویژگی های اصلی یک وبینار صحبت کنیم می توانیم تعامل زیاد، توانایی بحث و گفت و گو در جلسه، ارسال و دریافت اطلاعات در وبینار اشاره کرد. مرکز آموزشی کاوین آرنوکس فرانسه یکی از بزرگ ترین مراکز برگزاری وبینارهای تخصصی است که سال هاست در این عرصه به ارائه خدمات به دانش پذیران حوزه های مختلف می پردازد.

از مهمترین مباحث برق که میتوان ساعتها در مورد آن بحث و تبادل نظر نمود، سیستم زمین و نحوه احداث، تست و اندازه گیری مقادیر حاصل از آن است.

جرم اصلی زمین می تواند بعنوان یک مرجع ثابت و غیرقابل تغییر پتانسیل (صفر) مورد استفاده قرارگیرد. این نقطه صفر برای تمامی سیستم هایی که به نوعی به زمین نیاز دارند، بکار گرفته می شود. در عمل، تمامی اجزا و بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی به طور مستقیم به این مرجع پتانسیل (زمین) متصل می شوند. در هنگام بروز یک اتصال کوتاه ناخواسته با بدنه تجهیزات الکتریکی، قطعات فلزی که دارای اتصال به زمین نیستند، درهمان پتانسیل فاز قرار می گیرند و هر آنچه که با آنها درتماس است، ممکن است یک اختلاف پتانسیل خطرناک را برداشت نموده و آسیب ببیند.

در این زمینه، تعاریفی بصورت بنیادی قرار میگرد که در ذیل به آنها اشاره میکنیم.

 • جرم هادی زمین که بر حسب قرارداد پتانسیل آن در همه جا برابر صفر گرفته می شود.
 • الکترود زمین که عبارت از یک قطعه جسم هادی است که در زمین قرار داده می شود و سیم زمین به آن متصل می شود. به عبارت دیگر یک یا چند قطعۀ فلزی است که برای ایجاد اتصال و ارتباط الکتریکی با جرم هادی زمین در زیر خاک قرار داده می شود.
 • هادی اتصال زمین که به قسمتی از سیستم زمین که الکترود زمین را به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین وصل می کند گفته می شود.

 • هادی بیگانه که به هادی هایی که متعلق به تجهیزات برقی نیستند اما قادر هستند پتانسیلی مانند پتانسیل زمین را در دسترس قرار دهند، اطلاق می گردد. اسکلت فلزی ساختمان ها، لوله های فلزی آب، گاز، شوفاژ دیوارها و کف هایی که هادی اند و غیره.

 • هادی یا سیم حفاظتی PE که هادی است که در بعضی از اقدامات حفاظتی به قسمت های زیر وصل می شود:
  • نقطه زمین شده سیستم توزیع نیروی برق یا نول (خنثی) مصنوعی،
  •  ترمینال زمین
  •  هادی های در دسترس
  •  هادی های بیگانه
 • نول (خنثی) حفاظتی PEN که سیم نولی است که زمین شده و کار سیم نول و سیم حفاظتی را انجام می دهد.
 • الکترودهای زمین مستقل که به الکترودهای زمینی گفته می شود که عبور جریان حداکثر از یکی از آن ها تأثیر چندانی بر پتانسیل الکترودهای دیگر نگذارد.

 •  جریان اتصالی که به جریانی که در اثر خراب شدن عایق بندی یا اتصال کوتاه برقرار میگرددف اطلاق میشود.

 • جریان اتصالی زمین که  جریان اتصالی است که از زمین می گذرد.

 • سیستم اتصال زمین ایمنی
  به اتصال منبع نیرو به زمین که به منظور تثبیت نقطه خنثی ترانسفورماتور و ژنراتور و کارکرد صحیح تجهیزات صورت می گیرد، اتصال زمین ایمنی می گویند.

 • سیستم اتصال زمین حفاظت سیستم که به اتصال بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی که با مدار ارتباط الکتریکی ندارند با زمین، که به منظور جلوگیری از برق گرفتگی صورت می گیرد، اتصال زمین حفاظتی می گویند.

 • سیستم اتصال زمین عملیاتی که اتصال دستگاه های الکترونیکی سیستم های جریان ضعیف مانند مرکز کامپیوتر یا مرکز داده، مرکز تلفن، مخابرات و ارتباطات و … به زمین، که به منظور تضمین عملکرد صحیح و مطمئن تجهیزات این سیستم صورت می گیرد، سیستم اتصال زمین عملیاتی می گویند. اتصال زمین عملیاتی در نهایت باید به ترمینال اصلی اتصال زمین ساختمان وصل و هم بندی شود.

 • سیستم اتصال زمین صاعقه گیر که به اتصال هادی نزولی سیستم صاعقه گیر به زمین در ساختمان های بلند مرتبه، سیستم اتصال زمین صاعقه گیر می گویند. الکترودهای اتصال زمین به صورت مجزا از هم غلط است و باید به یکدیگر متصل باشند. الکترود اتصال زمین حفاظتی، الکترود اتصال زمین عملیاتی و الکترود اتصال زمین سیستم صاعقه گیر باید به یک ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین وصل و در آن هم بندی شوند.

حال که تا حدودی با تعاریف اصلی و مهم سیستم زمین آشنا شدیم، شما را به تماشای کلیپ وبینار آموزشی برگزار شده با عنوان مقدمه ای بر تست مقاومت سیستم زمین دعوت می نماییم.


  ادامه