انجام تست مقاومت مخصوص خاک به روش Wenner با ارت تستر  CA6472 / CA6471 / CA6470N  گروه CHAUVIN ARNOUX فرانسه

مقاومت ویژه خاک یک عامل کلیدی برای تعیین نوع الکترود زمینی است که برای کاهش مقاومت می بایست اجرا گردد. برای به دست آوردن مقاومت خاک مطلوب، و حتی نوع سیستم زمینی كه باید برای این مکان و تأسیسات طراحی شود، باید تا چه عمقی در این خاک کنده کاری شود و یا الکترود تا چه عمقی دفن شود تا به بهترین هدایت الکتریکی دست یابیم. این سوالات تنها وقتی پاسخ داده می شود که مقدار مقاومت ویژه خاک را داشته باشیم.
مقاومت خاک در سراسر جهان بسیار متفاوت است و به صورت فصلی تغییر می کند. مقاومت به شدت تحت تأثیر محتوای الکترولیتهای موجود در خاک، میزان رطوبت آن و حتی دمای آن است. بنابراین اندازه گیری مقاومت خاک برای طراحی و ساخت یک سیستم زمینی مناسب برای سایت و نیازهای شما بسیار مهم است.
در این مقاله روشی ساده برای اندازه گیری مقاومت خاک معروف به روش Wenner بیان شده است. ابزار تست ما ارت سنج مدل CA6472 کاوین آرنوکس خواهد بود. این ارت سنج بطور خودکار مقاومت  ویژه خاک را بدون نیاز به محاسبات دستی محاسبه و نمایش می دهد.
ارت تستر مدل CA6472 همچنین از قابلیت های پیشرفته ای همچون جریان های تست تا 250 میلی لیتر برای آزمایش خاک های دارای مقاومت بالا، انتخاب فرکانس تست خودکار برای آزمایش در محیط های با آلودگی امواج الکترومغناطیسی بالا ( EMI بالا ) و همچنین امکان اتصال به رایانه از طریق نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها ( DataView) برخوردار است. امکان این تست با ارت تستر مدل CA6471  و ارت تستر مدل CA6470N نیز وجود دارد.

 

  • مقاومت خاک و مقاومت ویژه خاک

در این مقاله هم به مقاومت خاک و هم به مقاومت ویژه خاک اشاره می کنیم. برای جلوگیری از سردرگمی احتمالی، درک اساسی از معنی این اصطلاحات و تفاوت آنها با اهمیت است. به بیان ساده تر، مقاومت (که با حرف R نشان داده شده است) خاصیت یک کالای فیزیکی خاص با اندازه و شکل مشخص است. در حالی که مقاومت ویژه که با مشخصه حرف یونانی ρ نشان داده میشود، صرف نظر از شکل و اندازه آن یک خاصیت کلی ماده است.
به عنوان مثال، یک سیم مسی با سطح مقطع 500 میلی متر به طول 100 متر از مقاومت خاصی برخوردار است که با واحد اهم نمایش داده می شود. در حالی که مس به عنوان یک ماده دارای مقاومت ویژه است که با واحد اهم-سانتی متر (Ωcm) یا اهم متر (Ωm) بیان می گردد.
تغییر طول یا سطح مقطع سیم مقاومت آن را تغییر می دهد، در حالی که مقاومت ویژه مسی که از آن ساخته شده یکسان است.

 

آزمایش Wenner شامل قرار دادن چهار الکترود در فواصل یکسان با عمق دفن یکسان و درون یک خط در زمین است. دو الکترود بیرونی (که الکترودهای جریانی نامیده می شوند) جریان را به داخل خاک تزریق می کنند. دو الکترود داخلی (که الکترودهای ولتاژی نامیده می شوند) ولتاژ را اندازه می گیرند که از آن برای محاسبه مقاومت ویژه خاک استفاده می شود.

ارت سنج مدل CA6472 و یا CA6471  و یا CA6470N  از گروه شاوین آرنوکس فرانسه بطور خودکار مقاومت خاک را با استفاده از فرمولی محاسبه می کنند که در این فرمول فرض بر این است الکترودهای کمکی تا عمقی داخل زمین فرو رفته اند که از 1/20 فاصله بین الکترودها بیشتر نیست. بنابراین ما برای انجام تست، الکترودها را در فاصله 10 متری از هم قرار خواهیم داد و عمق دفن بیش از 15 سانتی متر نیست. می توان از فاصله های دیگر نیز استفاده کرد، تا زمانی که عمق دفن کمتر از 1/20 فاصله بین الکترودها باشد. توجه داشته باشید که هنگام محاسبه نسبت فاصله به عمق ، فاصله بین الکترودها معیار اصلی می باشد. فاصله الکترودها را ابتدا مشخص کنید و سپس عمق را  تنظیم کنید.

دو الکترود بیرونی به پایانه های بیرونی دستگاه که با برچسب H و E نمایان شده اند، متصل هستند.

برای اینکه ارت سنج بتواند مقاومت ویژه خاک را به طور دقیق محاسبه کند، باید فاصله بین الکترودها را برای آن تعریف کنیم. ابتدا باید واحدهای اندازه گیری را برای دستگاه تعریف کنیم. سلکتور چرخشی روی دستگاه را در حالت SETUP قرار می دهیم. سپس دکمه DISPLAY را فشار دهید. واحد اندازه گیری، متر (MT) یا پا (FT)، روی نمایشگر چشمک می زند. با فشار دادن دکمه بالا/پایین امکان تغییر این دو گزینه وجود دارد. در این مثال ما از واحد متر استفاده می کنیم، بنابراین اگر این تنظیم بر روی (پا)باشد، دکمه بالا را فشار دهید تا این تنظیم را تغییر دهید.

سپس، سلکتور چرخشی رو دستگاه را به تنظیمات 4 قطبی ρ تبدیل کنید. برای وارد کردن فاصله بین دو الکترود، ابتدا دکمه 2nd که زرد رنگ است را بفشارید. نماد 2 روی صفحه نمایش داده می شود، در این حالت دکمه هایی که برچسب زرد دارند با عملگر نشان داده شده بصورت زرد رنگ عملیاتی هستند.

دکمه DISTANCE را فشار دهید. کلمه DISTANCE بر روی صفحه نمایش داده می شود و اولین رقم در قسمت فاصله چشمک می زند که نشان می دهد در حالت ویرایش قرار دارد. از دکمه های بالا و راست برای حرکت در این قسمت و انتخاب استفاده کنید. به عنوان مثال، برای تنظیم فاصله 10 متر، دکمه سمت راست را فشار دهید تا به رقم دوم بروید و دکمه Up را فشار دهید تا این گزینه را به 1. تغییر دهید. در مثال ما این قسمت باید 10 متر تنظیم شود.

می توانید تنظیمات را با فشار دادن دکمه 2nd زرد رنگ برای ورود به حالت دوم و سپس فشار دادن دکمه DISTANCE ذخیره کنید.

شما اکنون آماده اندازه گیری مقاومت ویژه خاک هستید. برای انجام این کار، دکمه START / STOP را فشار داده و حداقل دو ثانیه آن را نگه دارید. پس از چند لحظه، مقدار عددی مقاومت ویژه ظاهر می شود، که واحد آن اهم متر است. مقاومت خاک بین دو الکترود ولتاژی نیز با واحد اهم نشان داده شده است.
برای ذخیره اندازه گیری در حافظه ارت سنج، دکمه MEM را دو بار فشار دهید. این عمل موجب ذخیره داده حاصل از تست همراه با تاریخ و زمان تست می شود. این داده ذخیره شده بعداً می تواند روی صفحه ارت سنج نمایش داده شود و برای تجزیه و تحلیل بیشتر در رایانه با استفاده از نرم افزار DataView® بارگیری شود.
این مقاله چگونگی انجام اندازه گیری مقاومت ویژه خاک به روش  Wenner با ارت سنج مدل CA6470N , CA6471  و CA6472 گروه فرانسوی CHAUVIN ARNOUX آموزش میدهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارت تسترهای گروه CHAUVIN ARNOUX ، لطفا به صفحه محصولات مراجعه کنید.

محصولات گروه Chauvin Arnoux كشور فرانسه كه شامل سه برند Multimetrix , Metrix  و Chauvin Arnoux است، توسط شركت یکتا آموت عمران به عنوان نماينده رسمي به بازار عرضه مي شود.


 ادامه