چرا مقاومت خاک را اندازه می گیریم؟
اندازه گیری مقاومت خاک برای ما سه نتیجه مشخص در پی خواهد داشت.

  1.  اول، چنین داده هایی برای انجام بررسی های ژئوفیزیکی زیر سطحی به عنوان کمکی برای شناسایی معادن، عمق بستر و سایر پدیده های زمین شناسی استفاده می شوند.
  2. دوم، مقاومت در میزان خوردگی در خطوط لوله زیرزمینی تأثیر مستقیمی دارد. کاهش مقاومت به افزایش خوردگی منجر می شود و بنابراین لزوم وجود سیستم های حفاظت کاتدیک را دیکته می کند.
  3. سوم ، مقاومت خاک به طور مستقیم بر طراحی سیستم زمینی تأثیر می گذارد که در این مقاله به آن می پردازیم. در هنگام طراحی سیستم زمین گسترده، توصیه می شود تا منطقه ای با کمترین مقاومت ویژه خاک را برای رسیدن به اقتصادی ترین سیستم زمین اجرایی پیدا کنید.
  • الکترودهای زمین

اصطلاح "زمین" به عنوان اتصال هادی که مدار یا تجهیزات را به زمین وصل میکند تعریف شده است. از این اتصال برای ایجاد و نگهداری و تثبیت هر چه بیشتر ولتاژ مدار یا تجهیزات متصل به آن استفاده می شود. "زمین" از یک هادی، یک اتصال دهنده هادی، الکترود(های) زمینی و خاک در تماس با الکترود تشکیل شده است.
سیستمهای زمین وظیفه دارند چندین برنامه محافظت را پیاده کنند. برای پدیده های طبیعی مانند رعد و برق، از سیستمهای زمین برای تخلیه جریان استفاده می شود تا پرسنل یا اجزای سیستم آسیب نبینند. برای ولتاژهای اضافی بین فاز و نول ناشی از خطای سیستم های برقی، سیستمهای زمین به ایحاد مسیر جریانی با مقاومت کم برای اطمینان از عملکرد سریع رله های حفاظتی کمک می کنند. این امر باعث می شود تا هر چه سریع تر ولتاژهای اضافی از بین برود. زمین باید ولتاژهای اضافی را قبل از آسیب دیدگی پرسنل تخلیه کند و یا قبل از اینکه سیستم برق یا سیستمهای ارتباطی آسیب ببیند.

در حالت ایده آل، برای حفظ سطح ولتاژ مرجع برای ایمنی تجهیزات، محافظت در برابر الکتریسیته ساکن و محدود کردن سیستم به ولتاژ معین شده برای ایمنی اپراتور، مقاومت سیستم زمین باید صفر اهم باشد. در واقعیت، همانطور که در متن بیشتر توضیح می دهیم، این مقدار قابل دستیابی نیست.
در نهایت، کاهش مقاومت سیستم زمین برای رعایت استاندارد NEC ، OSHA و سایر استانداردهای ایمنی الکتریکی ضروری است.

شکل 9 میله زمینی را نشان می دهد. مقاومت کل الکترود شامل مقاومت اجزای زیر است:
الف) مقاومت فلز و اتصالات آن.
ب) مقاومت تماس زمین اطراف الکترود.
ج) مقاومت موجود در لایه های دورتر

به طور خاص:
الف) الکترودهای زمین معمولاً از یک فلز بسیار رسانا (روکش مس یا مسی) با مقاطع کافی ساخته می شوند تا مقاومت کلی ناچیز باشد.

ب) انستیتوی ملی استاندارد و فناوری ثابت کرده است که مقاومت الکترود و زمین اطراف آن بسیار ناچیز است اگر الکترود عاری از رنگ، گریس یا سایر پوششها باشد و اگر زمین به طور کامل کمپکت و فشرده شود.
ج) تنها مؤلفه باقیمانده مقاومت لایه های زمین اطراف است. این مقوله را میتوان اینگونه تصور کرد که الکترودزمین توسط پوسته های متحد المرکز زمین یا لایه های خاک احاطه شده است که همه دارای ضخامت یکسان هستند.
هرچه لایه ها به الکترود نزدیکتر باشد، سطح آن کوچکتر است. از این رو، مقاومت آن بیشتر می شود. هر چه لایه ها از الکترود دورتر باشند، سطح لایه ها بیشتر می شود. از این رو، مقاومت کمتر می شود. در حالت کلی، لایه های بسیار دورتر از الکترود زمینی دیگر به طور قابل توجهی مقاومت کلی زمین اطراف الکترود را تحت تأثیر قرار نمی دهد. مسافتی که این اثر در آن رخ می دهد، به عنوان منطقه مقاومت مؤثر گفته می شود و مستقیماً به عمق دفن الکترود زمین بستگی دارد.

کاتالوگ جامع محصولات کمپانی Chauvin Arnoux فرانسه را از       اینجا       دانلود کنید.

محصولات گروه Chauvin Arnoux كشور فرانسه كه شامل سه برند Multimetrix, Metrix  و Chauvin Arnoux است، توسط شركت یکتا آموت عمران به عنوان نماينده رسمي به بازار عرضه مي شود.

 


 ادامه