منو
سبد خرید

شبیه سازها/ تجهیزات آموزشی education / training

تولید کننده: Ashcroft-USA مدل: تست گیج 1082
نقد و بررسی اجمالی  Ashcroft 1082 Test Gaugeاشکرافت به عنوان برندی پیشرو در تولید تجهیزات ابزار دقیق دما و فشار، به خصوص گیجهای فشار و دما و تست گیجهای فشار در دنیا شناخته می شود.تست گیج 1082 اشکرافت در سراسر جهان و در بازارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت نیا..
27,900,000 تومان
تولید کننده: Metrix-France مدل: DX0050
نقد و بررسی اجمالی Metrix DX0050 Capacitance Boxیکی دیگر از محصولات تولیدی برند متریکس از زیر مجموعه های گروه کاوین آرنوکس فرانسه، جعبه خازنی می باشد. در طراحی و تست مدارهای الكتریكی می توان از جعبه خازنی با دامنه تغییر وسیع تر به جای یک خازن استفاده کرد. استفاده از جعبه خازن پیچی..
11,340,000 تومان
تولید کننده: Metrix-France مدل: DX0051
نقد و بررسی اجمالی Metrix DX0051 Capacitance Box یکی دیگر از محصولات تولیدی برند متریکس از زیر مجموعه های گروه کاوین آرنوکس فرانسه، جعبه خازنی می باشد. در طراحی و تست مدارهای الكتریكی می توان از جعبه خازنی با دامنه تغییر وسیع تر به جای یک خازن استفاده کرد. استفاده از جع..
11,340,000 تومان
تولید کننده: Metrix-France مدل: DX0052
نقد و بررسی اجمالی Metrix DX0052 Capacitance Box یکی دیگر از محصولات تولیدی برند متریکس از زیر مجموعه های گروه کاوین آرنوکس فرانسه، جعبه خازنی می باشد. در طراحی و تست مدارهای الكتریكی می توان از جعبه خازنی با دامنه تغییر وسیع تر به جای یک خازن استفاده کرد. استفاده از جع..
11,340,000 تومان
تولید کننده: Chauvin Arnoux-France مدل: P03199611A
نقد و بررسی اجمالی Chauvin Arnoux P03199611A Capacitance Box کاوین آرنوکس فرانسه در سه رنج مختلف اقدام به تولید جعبه خازنی می نماید. در طراحی و تست مدارهای الكتریكی می توان از جعبه خازنی با دامنه تغییر وسیع تر به جای یک خازن استفاده کرد. استفاده از جعبه خازن پیچیدگی های..
12,600,000 تومان
تولید کننده: Chauvin Arnoux-France مدل: BR05
نقد و بررسی اجمالی Chauvin Arnoux BR05 Resistance Box Resistance Box یا جعبه مقاومتی،  مجموعه ای از مقاومت های متغیر و دقیق می باشد که بر روی یک مدار قرار می گیرد و توسط تعدادی سوئیچ چرخشی به کاربر این امکان را می دهد تا در خروجی مقدار عددی یک مقاومت را شبیه سازی و..
35,550,000 تومان
تولید کننده: Chauvin Arnoux-France مدل: P03197521A
نقد و بررسی اجمالی Chauvin Arnoux P03197521A Resistance Box کاوین آرنوکس علاوه بر جعبه های مقاومتی حاوی چندین سلکتور سوییچ چرخشی، محصولی را با کد BTE تولید نموده است که بصورت جعبه های مقاومتی مفرد می باشند و در رنجهای مختلف وجود دارد که بر اساس نیاز می توان آنها را تهیه و با هم س..
13,500,000 تومان
تولید کننده: Chauvin Arnoux-France مدل: P03197522A
نقد و بررسی اجمالی Chauvin Arnoux P03197522A Resistance Box کاوین آرنوکس علاوه بر جعبه های مقاومتی حاوی چندین سلکتور سوییچ چرخشی، محصولی را با کد BTE تولید نموده است که بصورت جعبه های مقاومتی مفرد می باشند و در رنجهای مختلف وجود دارد که بر اساس نیاز می توان آنها را تهیه و با هم س..
13,500,000 تومان
تولید کننده: Chauvin Arnoux-France مدل: P03197523A
نقد و بررسی اجمالی Chauvin Arnoux P03197523A Resistance Box کاوین آرنوکس علاوه بر جعبه های مقاومتی حاوی چندین سلکتور سوییچ چرخشی، محصولی را با کد BTE تولید نموده است که بصورت جعبه های مقاومتی مفرد می باشند و در رنجهای مختلف وجود دارد که بر اساس نیاز می توان آنها را تهیه و با هم س..
13,500,000 تومان
تولید کننده: Chauvin Arnoux-France مدل: P03197524A
نقد و بررسی اجمالی Chauvin Arnoux P03197524A Resistance Box کاوین آرنوکس علاوه بر جعبه های مقاومتی حاوی چندین سلکتور سوییچ چرخشی، محصولی را با کد BTE تولید نموده است که بصورت جعبه های مقاومتی مفرد می باشند و در رنجهای مختلف وجود دارد که بر اساس نیاز می توان آنها را تهیه و با هم س..
13,500,000 تومان
تولید کننده: Chauvin Arnoux-France مدل: P03197525A
نقد و بررسی اجمالی Chauvin Arnoux P03197525A Resistance Box کاوین آرنوکس علاوه بر جعبه های مقاومتی حاوی چندین سلکتور سوییچ چرخشی، محصولی را با کد BTE تولید نموده است که بصورت جعبه های مقاومتی مفرد می باشند و در رنجهای مختلف وجود دارد که بر اساس نیاز می توان آنها را تهیه و با هم س..
13,500,000 تومان
تولید کننده: Chauvin Arnoux-France مدل: P03197526A
نقد و بررسی اجمالی Chauvin Arnoux P03197526A Resistance Box کاوین آرنوکس علاوه بر جعبه های مقاومتی حاوی چندین سلکتور سوییچ چرخشی، محصولی را با کد BTE تولید نموده است که بصورت جعبه های مقاومتی مفرد می باشند و در رنجهای مختلف وجود دارد که بر اساس نیاز می توان آنها را تهیه و با هم س..
13,500,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 13 (2 صفحه)