منو
سبد خرید

تجهیزات ارتینگ

سیستم ارتینگ به این معنی میباشد که یک هادی ( فلز ) در قسمتی از زمین قرار گیرد که دارای قابلیت هدایت الکتریکی بالایی باشد. این الکترود با این هدف داخل زمین قرار میگیرد که با تخلیه الکتریکی داخل زمین یک شبکه مطمئن و پایدار در اختیار ما قرار دهد، همچنین در صورت اجرای صحیح آن باعث حفاظت جان افراد و موجودات از برق گرفتگی نیز میگردد.
در تاسیسات الکتریکی دو نوع ارت وجود دارد :

  1. ارت الکتریکی
  2. ارت حفاظتی
  • تعریف ارت الکتریکی: منظور از ارت الکتریکی این میباشد که یک قسمت از شبکه برق به زمین وصل شود، بعنوان مثال وصل کردن نول ترانس و شبکه به زمین با این هدف که یک شبکه مطمئن و پایدار تحویل مصرف کننده بدهیم. توضیح اینکه اگر نول ترانس و شبکه در سیستم سه فاز به زمین وصل نشده باشد، بر روی نول ترانس و یا نول شبکه پتانسیل شناور می افتد که آن پتانسیل شناور باعث نامتعادلی ولتاژهای سه فاز و سوزاندن تجهیزات الکتریکی مشترکین میگردد .
  • تعریف ارت حفاظتی: ارت حفاظتی به این معنی میباشد که بدنه تجهیزات الکتریکی بمنظور حفاظت از جان افراد و موجودات به زمین وصل گردد.

شرایط ارت ایده آل :

  1. مقاومت الکتریکی پایین
  2. طول عمر بالا
  3. در شرایط بد آب و هوایی شبکه یک ولتاژ پایدار و مطمئن داشته باشد.